[studiokeramik Media] : StudioKeramik TV | StudioKeramik.org| Koran Studio Keramik | Studio Keramik Channel | Studio Keramik Publishing (Penerbitan Buku)

[Social Networks]: Facebook Fan Page| Follow on Twitter | +1 on Google+
_________________________________________________________

Monday, March 7, 2011

Pameran Internal Keramik Raku

Bertempat di lobby atas kantor pusat (main office) PPPPTK Seni dan Budaya dipajang beberapa karya keramik raku yang dihasilkan oleh studio keramik pada tahun 2010. Di tahun 2010 studio keramik beberapa kali mengadakan pengembangan produk dan proses secara internal. Fokus dalam kegiatan itu adalah mengadakan ujicoba pembuatan keramik raku dan akhirnya dihasilkanlah beberapa karya raku yang dipame
rkan secara internal saja. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada publik internal akan teknologi pembuatan keramik yang tidak terbatas pada gerabah dan keramik berglasir pada umumnya.
Badan keramik yang digunakan pada keramik raku ini adalah
campuran tanah liat lokal Sukabumi dan grog fireclay dengan perbandingan 9:1. Formula badan keramik ini akan terus dikembangkan untuk menghasilkan keramik yang lebih sempurna dalam kematangan. Glasir yang digunakan diformulasikan secara khusus dan dirancang meleleh pada suhu yang tidak terlalu tinggi (+/- 1060C).

Pameran internal ini diinisiasi oleh Bp Drs. Sardi selaku kepala pusat PPPPTK Seni dan Budaya sekaligus pemerhati kriya keramik.

No comments:

Post a Comment